Our contacts

Minuta dvije za usluge d.o.o.
Preradovićeva 32 (in the backyard), 10 000 Zagreb

Matični broj subjekta: 080675569
Društvo je upisano U sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.
IBAN: HR 7424020061100538968
SWIFT: ESBCH22
Matični broj: 2446227
OIB: 29741046377

E-mailovi:
contact@selectedd.hr, webshop@selectedd.hr, nives@minutadvije.hr
Mob: +385 91 2012456

Uprava:
Nives Borko, direktor

Message us

    Your name (required)

    Your e-mail (required)

    Updating…
    • No products in the cart.